Portfólio

Vybrané projekty:

Oceľová konštrukcia skidu  – Offshore


Oceľová konštrukcia prístrešku, Železobetónová konštrukcia Energohaly


Oceľové konštrukcie pre odtlakovacie komíny


Oceľová konštrukcia zastrešenia Administratívnej budovy, Hala kompresorovej stanice, Potrubné a energetické mosty, Oceľový prístrešok


Rodinné domy, Garáže, Železobetónové stropné dosky, Konštrukcie zastrešenia a zateplenia bytových domov  


Oceľová konštrukcia reaktora a kanálov spalin


Železobetónové konštrukcie:

Záchytná nádrž, Kompresorová hala, Základy pod nádrže, Energetické kanály


Základy pod kompresor


Základové konštrukcie pre potrubné mosty, odtlakovacie komíny

Základy


Galéria realizovaných projektov: