Projektovanie a statika stavieb

Návrh, posúdenie a vypracovanie projektovej dokumentácie podľa Vašich predstáv, všetky DRUHY materiálov a ich kombinácie:

  • Oceľové konštrukcie
  • Betónové konštrukcie
  • Drevené konštrukcie
Stupne projektovej dokumentácie:

  • Úvodná štúdia
  • Stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Dielenská dokumentácia
  • Projekt skutočného vyhotovenia