Partneri

    • Realizácia pozemných a líniových stavieb
    • Prevoz stavebného materiálu
    • Projektovanie stavieb
    • Energetická certifikácia budov
    • Prenájom stavebného príslušenstva

Projektovanie pozemných a inžinierskych stavieb v časti statika